Rubber Chicken Cards

Sarah eCards (25)

 • Father's Day - "Sarah"

 • Thanksgiving - "Sarah"

 • Mardi Gras - "Sarah"

 • Daylight Savings - "Sarah"

 • Admin Assistant's Day - "Sarah"

 • Halloween - "Sarah"

 • Birthday (Sober) - "Sarah"

 • Flag Day - "Sarah"

 • Boss' Day - "Sarah"

 • Ground Hog's Day - "Sarah"

 • Fourth of July - "Sarah"

 • Retirement - "Sarah"

 • Winter Solstice - "Sarah"

 • Mother's Day (in law) - "Sarah"

 • Easter - "Sarah"

 • Encouragement - "Sarah"

 • Congratulations - "Sarah"

 • Cinco de Mayo - "Sarah"

 • Get Well - "Sarah"

 • Birthday #2 - "Sarah"

 • Christmas #2 - "Sarah Says"

 • Work Week (Monday) - "Sarah"

 • Thinking of You "Sarah"

 • Christmas "Sarah"

 • Great Day - Sarah Says